Zdjęcie nagłówkowe - O nas

O nas

Zdjęcie draft - O nas

Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie standardów usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy zarządcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i mieszkańcami. Chcemy budować świadomość roli jaką w codziennym życiu mieszkańców pełni profesjonalny i wspierany w swej pracy zarządca. Chcemy aby  najważniejsze miejsce na ziemi - nasz dom, nasze bezpieczeństwo i komfort życia był w jak najlepszych rękach.

PAKIET NIEZAPRZECZALNYCH KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 • Dostęp do raportów i analiz rynku nieruchomości.
 • Dostęp do nowoczesnej platformy zakupowej.
 • Preferencyjne stawki za towary i usługi dzięki zakupom grupowym u partnerów Stowarzyszenia.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla:
  Zarządców, Administratorów, Zarządców Wspólnot.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów świadczących o stosowaniu dobrych praktyk oraz świadczeniu usług opartych o najwyższe standardy zawodu.
 • Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, absolwentów Akademii Umiejętności Stowarzyszenia.
 • Możliwość zatrudniania stażystów po szkoleniach i egzaminach FFZN.
 • Realny wpływ na zmiany w zakresie tworzenia nowego prawa - lobbing.
 • Dostęp do nowych technologii.
 • Uczestnictwo w panelach dyskusyjnych z realnym wpływem na to jak wygląda rynek zarządzania nieruchomościami.
 • Możliwość eliminowania nieuczciwej konkurencji i zachowań niezgodnych z Kodeksem Dobrych Praktyk.